Zobowiązanie do wyciągania tego, co najlepsze

NASZE ZAANGAŻOWANIE

WYZWOLENIE TEGO, CO NAJLEPSZE W OTACZAJĄCYM NAS ŚWIECIE

Od ponad 120 lat Gillette pomaga mężczyznom wyglądać, czuć się i działać jak najlepiej – w każdym wieku i na każdym etapie życia.

PODRÓŻ DO DOROSŁOŚCI MA SWOJE WYZWANIA,
NIEZALEŻNIE OD TEGO, KIM JESTEŚ I SKĄD POCHODZISZ.

Większość mężczyzn nie dzieli się swoimi emocjami

młodych mężczyzn uważa, że niedopuszczalne jest otwarte dzielenie się emocjami, kiedy poczują smutek lub niepewność (USA).

(1)

Chłopcy czujący, że nie pasują do otoczenia, cierpią na choroby psychiczne

Kiedy chłopcy czują, że różnią się od innych, mogą mieć mniej bliskich relacji i cierpieć z powodu gorszego stanu zdrowia psychicznego.

(2)

Młodzi mężczyźni nie budują karier w zawodach niekojarzonych z mężczyznami

młodych mężczyzn uważa, że nieakceptowalne jest rozwijanie kariery, która może być uważana za nietypową dla mężczyzny.

(3)

DLACZEGO WZORY DO NAŚLADOWANIA MAJĄ ZNACZENIE

Pomocne jest posiadanie przewodnika, który może udzielić pomocy, sprawować rolę powiernika, czy posłużyć wsparciem.

Większość mężczyzn posiadających wzory jest pewnych swojej przyszłości

76% młodych mężczyzn mających wzór do naśladowania zgadza się, że z ufnością patrzy w przyszłość.

(4)

Młodzi mężczyźni wyznają, że posiadanie wzoru sprawiło, że stali się opiekuńczy

84% młodych mężczyzn mówi, że posiadanie wzoru do naśladowania może im pomóc w tym, aby stać się bardziej troskliwym człowiekiem.

(5)

Młodzi mężczyźni wierzą, że wzór do naśladowania pomaga im być sobą

86% młodych mężczyzn wierzy, że wzór do naśladowania może im pomóc być sobą.

(6)

INSPIROWANIE DO POZYTYWNYCH ZMIAN

Naszym pragnieniem jest zapewnić, że dorastając, wszyscy chłopcy będą mogli skorzystać z posiadania pozytywnego wzoru do naśladowania. Gillette udostępni setkom milionom chłopców programy, zasoby i treści, które wykorzystują moc wzorów do naśladowania – a wszystko to przy jednoczesnym udzielaniu wsparcia i docenianiu tych, którzy już teraz wskazują kolejnemu pokoleniu, co najlepsze dla mężczyzny.

EKSPERCI MÓWIĄ, ŻE WZORY DO NAŚLADOWANIA MOGĄ POMÓC WE WSKAZYWANIU DROGI CHŁOPCOM.

Chcemy, aby każdy chłopiec wiedział, że można…

Dziel się emocjami z innymi

DZIELIĆ SIĘ EMOCJAMI

Zabieraj głos, gdy ktoś potrzebuje wsparcia

WSTAWIAĆ SIĘ ZA INNYMI

Dla chłopców ważne jest posiadanie hobby

REALIZOWAĆ SWOJE AMBICJE

Musimy wyglądać dobrze, a nie idealnie

BYĆ DUMNYM ZE SWOJEGO
WYGLĄDU FIZYCZNEGO

KONKRETNE DZIAŁANIE

Chcemy, aby każdy chłopiec czuł, że może wyrażać siebie.
Poniżej znajdziesz więcej zasobów dotyczących mocy wzorów do naśladowania.

Moc bycia otaczanym przez pozytywnych ludzi

NARZĘDZIA DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH WZORÓW DO NAŚLADOWANIA

Zainspiruj się prawdziwymi wzorami do naśladowania i naucz się, jak możesz wywierać pozytywny wpływ tam, gdzie jesteś.

Wzoruj się na kimś, aby lepiej się rozwijać

SZUKASZ KONTAKTU?

Wspaniały wzór do naśladowania może wiele zmienić. Sprawdź te zasoby.

WPŁYW POPRZEZ PROGRAMY LOKALNE

Gillette wspiera programy rozwoju chłopców i młodzieży we współpracy z organizacjami lokalnymi, takimi jak Boys & Girls Clubs of America oraz Football Beyond Borders.

WPŁYW POPRZEZ ZASIĘG OGÓLNOŚWIATOWY

Jako jeden z największych na świecie sprzedawców produktów dla mężczyzn wykorzystujemy nasz zasięg, by celebrować światowej klasy wzory do naśladowania, inspirować więcej mężczyzn do zaangażowania i pokazywania kolejnemu pokoleniu, co „najlepsze dla mężczyzny”.

ODBYWAMY TĘ PODRÓŻ RAZEM

W ciągu ostatnich trzech lat przekazaliśmy miliony dolarów organizacjom non-profit na całym świecie, prowadzącym najciekawsze i najbardziej wpływowe programy, których celem jest pomoc mężczyznom w każdym wieku w osiąganiu optymalnych wyników. Nieustannie przekazujemy darowizny, ale wiemy, że przed nami więcej pracy, i kontynuujemy działania w tym obszarze.

PROPOZYCJE PRODUKTÓW DLA MŁODYCH MĘŻCZYZN

Ciesz się dokładnym goleniem i świetnym stylem bez obaw.

Źródła
(1) Gillette global survey; source: GFK brand Health Tracker, Global Average, 2021
(2) Badanie Equimundo GBI: https://www.equimundo.org/resources/breaking-free-from-boyhood-stereotypes-action-steps-for-parents-and-content-creators/
(3) Gillette global survey; source: GFK brand Health Tracker, Global Average, 2021
(4-6) Ankieta Gillette przeprowadzona z firmą Dynata, 2022 r.