Informacje o użyciu baterii

Wyjmij baterie gdy wibracje spowalniają lub całkowicie się zatrzymują. Nie zostawiaj wyczerpanych baterii w urządzeniu. Wymieniaj baterie tylko w suchym środowisku. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Uwaga: Baterie alkaliczne AAA, poprawnie nie zwierając zacisków baterii. Jeśli z baterii wycieknie elektrolit, należy wytrzeć urządzenie czystą, wilgotną ściereczką i umyć ręce. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. W razie połknięcia skonsultuj się natychmiast z lekarzem.