Wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój

Wpływ Gillette na środowisko i zrównoważony rozwój firmy

Naszą misją jest dostarczanie Wam najlepszych możliwych produktów do pielęgnacji, jednocześnie czyniąc znaczące kroki, by zmniejszać nasz ślad węglowy. Koncentrujemy się na opracowaniu innowacyjnych produktów i opakowań, które umożliwiają wyjątkową pielęgnację w sposób przyjazny dla środowiska.

Zobowiązanie do zmniejszania naszego śladu węglowego.

Czy wiesz, że większość klientów na całym świecie chce, by kupowane przez nich marki pomagały im żyć w sposób w większym stopniu uwzględniający potrzeby środowiska? Nauka mówi jasno – musimy pilnie podjąć zdecydowane działania. W Gillette chcemy ułatwić Tobie i wszystkim naszym użytkownikom dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów. W ramach zobowiązania P&G do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2040 roku Gillette pracuje nad planem działania – od materiałów, które pozyskujemy po sposób, w jaki wysyłamy nasze produkty. Wyznaczyliśmy również tymczasowe cele na rok 2030, aby czynić znaczące postępy właśnie wtedy, gdy są one potrzebne: teraz. Aby zrealizować nasze cele, będziemy musieli zarówno wykorzystać istniejące rozwiązania, jak i poszukać nowych rozwiązań opartych na transformacji. Będzie to wymagać inwencji, kreatywności i partnerstwa oraz realizowania wciąż nowych zadań w miarę postępów.

Chcemy wywierać wpływ

Kamienie milowe na 2030

Planujemy wywrzeć wpływ na środowisko, koncentrując swe wysiłki na 2 kluczowych obszarach:

1
PRZYSPIESZENIE TRANSFORMACJI W GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Wraz z każdym nowym produktem znajdujemy sposoby na to, by produkcja w Gillette była bardziej zrównoważona, zaś produkty – trwalsze.

Nasze cele

Ograniczenie o 50% stosowania tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej

50%

ograniczenie stosowania nowo wytworzonych tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej

100% opakowań nadających się do ponownego przetworzenia i użytku

100%

opakowań nadających się do ponownego przetworzenia lub ponownego wykorzystania

Łatwe do znalezienia informacje o składzie

Łatwo znaleźć informacje o naszych składach

Opakowania z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council)
Logo FSC

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców wspomagane przez wspieranie certyfikatów

Konkretne działanie

Projekt odgrywa ważną rolę w przyspieszaniu powstania gospodarki o obiegu zamkniętym.

2
REDUKCJA EMISJI I TRACONYCH ZASOBÓW

Nasze cele

Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 50%

50%

ograniczenie gazu cieplarnianego w naszych zakładach

Zero odpadów produkcyjnych

ZERO

odpadów produkcyjnych trafiających
na składowiska*

Obniżenie zużycia wody o 35%

35%

ograniczenie zużycia wody w naszych zakładach

100% zakupionej energii to energia odnawialna

100%

nasze zakłady kupują odnawialną
energię elektryczną**

*dotyczy to tylko obiektów P&G, nie dotyczy dostawców zewnętrznych ani producentów kontraktowych

**W obiektach produkcyjnych będących własnością Gillette na świecie elektryczność kupowana jest w ramach certyfikatów energii odnawialnej. W niektórych centrach produkcyjnych i u producentów kontraktowych są także wykorzystywane inne źródła energii.

Konkretne działanie

Ograniczenie emisji o 75%

OGRANICZENIE EMISJI O 76%

W ciągu ostatnich dwunastu lat ograniczyliśmy zużycie energii w naszych zakładach o 359 000 GJ (gigadżuli), czyli wystarczająco dużo energii, aby zasilić ponad 16 milionów domów przez cały rok. W tym samym okresie ograniczyliśmy też emisje gazów cieplarnianych (GHG) o 76%; jest to odpowiednik ponad 65 000 MT (ton metrycznych)*.

100% zakupionej energii to energia odnawialna

100% ZAKUPIONEJ ENERGII TO ENERGIA ODNAWIALNA

A to dopiero początek. Zobowiązaliśmy się do dalszego ograniczania naszych emisji o co najmniej 50 % do 2030 roku poprzez wdrożenie zasady „100% zakupionej energii to energia odnawialna” oraz poprzez dalszą elektryfikację naszej działalności.

*W zakładach produkcyjnych należących do Gillette na całym świecie. Obliczenia porównują nasze emisje gazów cieplarnianych w latach 2021/2022 z wartościami z zatwierdzonych punktów danych z lat 2009/2010

Ochrona zasobów

Ograniczenie zużycia wody

Planujemy ograniczyć zużycie wody w naszych zakładach Gillette o 35% w ciągu nadchodzącej dekady. Mamy też nadzieję osiągnąć to samo w domu. Dowiedz się więcej.

Planujemy obniżyć zużycie wody

Projektowanie lepszych produktów

Projektujemy nasze produkty z zastosowaniem architektury odsłoniętego ostrza, dzięki czemu czyszczenie ich nie wymaga dużych ilości wody. Innowacyjne podejścia, takie jak to, pomagają ograniczyć zużycie wody w domu.

Produkt Gillette z zastosowaniem architektury odsłoniętego ostrza

Brak odpadów („zero waste”)

Obecnie nie wysyłamy z naszych zakładów żadnych odpadów produkcyjnych na składowiska śmieci*. Planujemy utrzymać ten ważny wynik.

*dotyczy to tylko obiektów P&G, nie dotyczy dostawców zewnętrznych ani producentów kontraktowych.

Zero odpadów produkcyjnych

Czy wiesz, że… Łatwe sposoby na Ograniczenie zużycia zasobów w domu

Mężczyzna golący się produktem Gillette w domu

Nasza misja dotycząca ograniczenia naszego wpływu na środowisko nie ogranicza się do samego sklepu. Przekazujemy też łatwe do wprowadzenia w życie porady na temat tego, jak konsumenci mogą oszczędzać energię i wodę w domu, stosując pielęgnację przy użyciu produktów Gilette.

50 l w domu

Wraz z P&G również uczestniczymy w globalnych sojuszach takich jak 50L Home Coalition, aby nadal uczyć się nowych sposobów ograniczania wpływu na środowisko w domu.

Wskazówki ekspertów

W pracy korzystamy ze wsparcia licznych partnerów zewnętrznych zasiadających w Radzie Doradczej Gillette ds. Zrównoważonego Rozwoju. Jest to panel obejmujący sześciu członków wybranych ze względu na ich wiedzę techniczną i lata doświadczenia. Spotykamy się regularnie, by dzielić się informacjami na temat naszych postępów oraz naszych wyzwań. Przy ich wsparciu maksymalnie wykorzystujemy każdą okazję, pracując nad osiągnięciem naszych celów na rok 2030.

Poznaj nasze produkty